Legal

Conținutul acestui website are scopuri exclusiv informative. Proprietarii acestui website nu își asumă nicio responsabilitate și nu poartă nicio răspundere legală în legătură cu conținutul acestuia și nici a implicațiilor ce derivă din conținutul acestuia. Tot conținutul inclus și detaliat pe acest website nu poate fi văzut sau considerat ca fiind consultanță fiscală și/sau financiară sau juridică. În cazul în care orice persoana hotărăște să se bazeze pe informația prezentată pe acest website, aceasta urmează a fi facută pe propriul risc al acelei persoane. Din cauza specificului și naturii website-ului, noi nu exprimăm nicio formă de asigurare sau garanție cu privire la informațiile furnizate în acesta.